ආයුබෝවන්ඩ..

මේ මගේ පළවෙනි පෝස්ට් එක…මම ඉෂංක රණතුංග…මට 21යි…මම ඉන්නේ මාතර…

මම නිකමට වගේ මගේ phone එකට බ්ලොග්ර් එකයි වර්ඩ්ප්‍රෙස් එකයි install කරගත්තා (නිකන් ඉන්නම බෑ නේ… 😛 😀 )…ඒක නිසා හිතුවා නිකමට වගේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් ලියන්න… ඉතින් ලිවුවා…

ම්ම්ම්…පළවෙනි පෝස්ට් එක නිසා වැඩිය කියන්න දෙයක් ඇත්තෙත් නෑ… දැනට ඉවරායි… 😀